Кагаздан конвертти кантип бат жасап алса болот?

konvert

Тойго акча алып бараарда конверт таба албай кыйналган учурлар кездешет. Мындайда конвертти А4 форматындагы кагаздан (кадимки принтер кагазы) кесип, желимдебей бат эле жасап алса болот.

Окууну улантуу