Ишенимдүү сырсөздү жасоонун 2 жолу


Интернет коопсуздугу боюнча адистер ишенимдүү сыр-сөздү түзүү боюнча төмөнкүдөй кеңештерин беришет:

1. Сыр сөздүн узундугу 12 белгиден кем болбошу зарыл (мурда 8 белгиден кем болбошу керек дешчү);

2. Сыр сөздү түзүп жатканда баш жана кичи тамгаларды, сандарды, боштуктарды жана атайын белгилерди колдонуу керек.

Мисалы, oNQZnz$Hx2.

3. Башка адамдар жеңил эле билип ала турган жеке маалыматтар сыр сөздө колдонулбашы керек. Мисалы, аты-жөнүңөр, же туулган жылыңардын даталары.

Адам ишенимдүү, бирок татаал сыр сөздү түзүп алганы менен аны унутуп калуу коркунучу да бар. Мындайда мнемоникалык ыкма жардамга келет.

1-жол. Туруктуу сөз айкаштын же белгилүү цитатанын негизинде

Бул ыр сабы, макал-лакап, же кайсы бир белгилүү маалымат болушу мүмкүн. Мисалы, мен “Ысык-Көл 1607 метр бийиктикте Кыргызстандын чыгыш тарабында жайгашкан” деген маалыматты алдым. Аны латын тамгалары менен терсем “Ysyk-Kol 1607 metr biyiktikte Kyrgyzstandyn chygysh tarabynda zhaigashkan” болот. Ушул сөздүн баш тамгаларын алсак 14 белгиден турган сыр сөз жаралат – YK1607mbKchtzh

2-жол. Өз ара бир бири менен байланышы жок 4 сөздү колдонуу аркылуу

Каалаган 4 сөздү алыш керек. Аны үчүн китепти колдонсо болот. Аны ачып, ар бир барагынан көзгө урунган биринчи сөздү жазып алгыла. Алар кыргыз сөздөрү болсо эң сонун болот (бир гана “ө, ү, ң” тамгалары жок болсун).

Мисалы: алма, Кишимжан, элдин, кагаз.

Эми клавиатураны англис тилине кооторуп, бирок бул сөздөрдү кириллица тамгалары менен терсек 22 белгиден турган төмөнкүдөй сыр сөз жаралат – flvfRbibv;fy’klbyrfufp.

Бул сыр сөздү жаттап калыш үчүн бул сөздөрдү бири-бири менен байланыштырып, сүйлөм түзүү зарыл. Мисалы: “Алманы Кишимжан элдин талабы боюнча кагазга ороду”.

* * *
Түзүлгөн сыр сөздүн ишенимдүүлүгүн атайын интернет кызматтардын жардамы менен текшерип көрсөк болот.

Мисалы:

https://password.kaspersky.com/ru/

https://exploit.in/passcheck/

Бир гана эскерте кетүүчү жагдай, учурда колдонуп жаткан сырсөздөрүңөрдү бул кызматтарда текшербегенге аракет кылгыла. Сактанганды Кудай сактайт деген сөз бар эмеспи. Ишенели, бирок сактаналы. 🙂

“ЖОЛ” каналы

Жооп калтыруу

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Өзгөртүү )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Өзгөртүү )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Өзгөртүү )

Connecting to %s