2016-жылга салыктарды төлөөнүн календары


salyk

Салыктын аталышы Салык отчетунун  аталышы Отчетту  берүү мөөнөтү

 

Салыкты төлөө мөөнөтү
 

 

 

1.

 

 

 

Киреше

салыгы

Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы

(FORM STI- 100)

Жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-апрелине чейин (СКнин 92-беренеси)

 

Жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-апрелине чейин   (СКнин 92-беренеси)

 

 

 
Салык агенти тарабынан кармалган киреше салыгы боюнча отчет (чакан, орто ишкердиктерден, коммерциалык эмес уюмдан тышкары) (FORM STI- 134) Ай сайын,  киреше төлөнгөн айдан кийинки  айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен

(СКнин 178-беренеси )

 

Ай сайын,  киреше төлөнгөн айдан кийинки  айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен

(СКнин 177-беренеси )

 

Чакан  ишкердин, коммерциалык эмес уюмдун салык агенттери тарабынан кармалган  киреше салыгы боюнча отчет  (FORM STI- 132) Квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен (СКнин 178-беренеси ) Квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен (СКнин 177-беренеси)
Орто  ишкердин салык агенти тарабынан кармалган  киреше салыгы боюнча отчет (FORM STI- 133) Квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен (СКнин 178-беренеси ) Ай сайын, отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен

(СКнин 177-беренеси)

Төлөнгөн кирешелердин суммасы жана

салык агенти тарабынан кармалган киреше салыгы тууралуу маалымат (FORM STI- 017)

Квартал сайын, кварталдан кийинки отчеттук айдын 20сынан кийнки күнүнөн кечикпестен (СКнин 178-беренеси)

 

 

 

х

Төлөнгөн кирешелердин суммасы жана  КРнын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишим боюнча иштешкен жеке жактардын салык агенти тарабынан кармалган  киреше салыгы тууралуу маалымат (FORM STI- 058) Жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 20чы февралынын кийинки күндөн кечиктирбестен (СКнин 178-беренеси)

 

 

 

 

 

х

 

 

2.

 

 

Пайда салыгы

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-101) Жыл сайын,  отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартына чейин (СКнин 92-беренеси) Жыл сайын,  отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартына чейин (СКнин 92-беренеси)  
Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы

(FORM STI- 102)

Жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-апрелине чейин (СКнин 92-беренеси) Жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-апрелине чейин (СКнин 92-беренеси)  
 

Пайда салыгынын суммасынын алдын ала эсеби (FORM STI- 107)

 

Квартал сайын, 2-чи кварталдан баүтап берилет: 1-чи квартал үчүн – 20-майга чейин; 1-чи жарым жылдык үчүн – 20-августка чейин; 1-чи 9 ай үчүн – 20-ноябрга чейин (СКнин 217-беренеси жана КР Өкмөттүн 2013-жылдагы № 503 токтому) Квартал сайын, кийнки  отчеттук мезгилдин экинчи айынын   20чы күнүнөн кийинки күндөн кечиктирбестен (май, август, ноябрь айлары, СКнин 217-беренеси)
 3. Пайыздарга салык Киреше булагынан (пайыздан)  кармалган салыктын суммасы тууралуу отчет (FORM STI- 059) Ай сайын, кирешелерди (пайыздарды) төлөө жүзөгө ашырылган айдан  кийинки  айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен  (СКнин 215-беренеси) Ай сайын, пайыздарды  төлөп берген  айдан кийинки айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен  (СКнин 221-беренеси)
 

4.

Кирешелерге салык

 

 

Тоо кендеринин казып алуучу жана кайра иштетүүчү ишканалардын кирешесине болгон салыгы боюнча отчет (FORM STI- 108) Ай сайын,  отчеттук мезгилден кийнки айдын 20сынан кечикпестен (СКнин 221-1 беренеси)

 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийнки айдын 20сынан кечикпестен (СКнин 221-1беренеси)

 

 
 

5.

КР нын булактарынан алынган кирешелерге салык Туруктуу  мекеме менен байланышпаган Кыргыз Республикасыннын  булактарынан  алынган чет өлкөлүк уюмдардын  кирешелерине салынган салык боюнча отчет (FORM STI- 106) Ай сайын, кирешелерди төлөө жүзөгө ашырылган айдан  кийинки  айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен  (СКнин 215-беренеси)

 

Ай сайын, Салык кодексинин 168-беренесинин шарттары боюнча киреше келип чыккан айдан кийинки айдын 20нан  кийинки күнгө  чейин

(СКнин 222-беренеси)

 

6.

 

 

КНС

 

 

КНС боюнча отчет (FORM STI- 062)

Ай сайын,  ири салык төлөөчүлөрдөн башкалары  салыктык отчет мезгилинен     кийинки айдын 25нен  кийинки күндөн кечиктирбестен.

Ири салык төлөөчүлөр- ай сайын ,  салыктык отчет мезгилинен    кийинки айдын акыркы күнүнөн кечикпестен (СКнин 274-беренеси)

Ай сайын,  салыктык отчет мезгилинен  кийинки айдын 25нен  кийинки күндөн кечиктирбестен

(СКнин 274-беренеси)

 

7.

 

Акциз

Акциз салыгы боюнча отчет

(FORM STI- 070)

Ай сайын,  отчеттук айдан кийинки айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен (СКнин 290-беренеси) Ай сайын, Салык кодексинин   290-беренесинин 1 бөлүмүнүн 1 жана 2 пункуттарында каралбаган акциздик товарлар боюнча, отчеттук айдан кийинки айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен (СКнин 290-беренеси)
 

 

 

 

8.

ЕАЭБ мамлекеттеринен келген импорттук товарлар боюнча КНС жана Акциз

салыктары

Кыйыр салыгы боюнча отчет

(FORM STI- 123)

Ай сайын,  салык мезгилинен  кийинки айдын 20нан  кийинки күндөн кечиктирбестен  (СКнин 282-19 жана 290 беренелери) Ай сайын,  салык мезгилинен кийинки айдын 20нан  кийинки күнүдөн кечиктирбестен

(СКнин 282-19 жана 290 беренелери)

 

 

 

9.

 

Жер казынасын пайдалануудагы салыктар

Пайдалуу кеңдерди  геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонустун эсеби   (FORM STI- 121) Жер казынасын пайдалануу укугу тууралуу Лицензия алынган күндөн кийин 30 күндөн кечиктирбестен (СКнин 306-беренеси) Жер казынасын пайдалануу укугу тууралуу Лицензия алынган күндөн кийин 30 күндөн кечиктирбестен  (СКнин 306-беренеси)
Роялти боюнча отчет(чакан жана орто ишкердиктердин субъектилеринен тышкары) (FORM STI- 137) Ай сайын, отчеттук айдан кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 313-беренеси)

Ай сайын, отчеттук айдан кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбстен (СКнин 313-беренеси)
Чакан ишкер субъектисинин роялти боюнча отчету (FORM STI- 135) Квартал сайын, отчеттук кварталдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 313-беренеси)

Квартал сайын, отчеттук кварталдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен           (СКнин 313-беренеси)
Орто ишкер субъектисинин роялти боюнча отчету (FORM STI- 136)

 

 

Квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 313-беренеси)

 

Ай сайын,  отчеттук айдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 313-беренеси)

 

10.

Сатуудан алынуучу салык

 

Субъекттин сатуудан алынуучу салыгы боюнча отчет (чакан жана орто ишкердиктердин субъектилеринен тышкары) (FORM STI- 131) Ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 322-беренеси)

Ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 2ынан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 322-беренеси)

 

Чакан ишкер субъектисинин  сатуудан алынуучу салык боюнча отчету

(FORM STI- 129)

Квартал сайын,  отчеттук кварталдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен  (СКнин 322-беренеси) Квартал сайын,  отчеттук кварталдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен

(СКнин 322-беренеси)

Орто ишкер субъектисинин сатуудан алынуучу салык боюнча отчету

(FORM STI- 130)

Квартал сайын,  отчеттук кварталдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен  (СКнин 322-беренеси) Ай сайын, отчеттук айдан  кийинки айдын 20нан кийинки күндөн  кечиктирбестен  (СКнин 322-беренеси)
 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

Мүлк салыгы

1-топтогу объектилер боюнча мүлк салыгынын маалыматтык эсеби

(FORM STI- 086)

Жыл сайын,  үстүбүздөгү жылдын:

1-мартына чейин- мекеме, уюмдар;

1-апрелге чейин- жеке жактар

(СКнин 332 беренеси)

Жыл сайын,  үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан кийнки  күндөн кечиктирбестен  (СКнин 332-беренеси)  
2-топтогу объектилер боюнча мүлк салыгынын маалыматтык эсеби

(FORM STI- 087)

Жыл сайын,  үстүбүздөгү жылдын:

1-мартына чейин – мекеме, уюмдар;

1-апрелге чейин- жеке жактар

(СКнин 332 беренеси)

Квартал сайын,  жыл ичинде тең үлүш менен үстүбүздөгү кварталдын үчүнчү айынын 20нан кийнки  күндөн кечиктирбестен  (СКнин 332-беренеси)  
3-топтогу объектилер боюнча мүлк салыгынын  маалыматтык эсеби

(FORM STI- 088)

Жыл сайын,  үстүбүздөгү жылдын:

1-мартына чейин- мекеме, уюмдар;

1-апрелге чейин- жеке жактар

(СКнин 332 беренеси)

Квартал сайын,  жыл ичинде  тең үлүш менен үстүбүздөгү кварталдын үчүнчү айынын 20нан  кийнки  күндөн кечиктирбестен  (СКнин 332-беренеси)
Юридикалык жактардын 4-топтогу объектилери боюнча мүлк салыгынын  маалыматтык эсеби       (FORM STI- 089) Жыл сайын,  үстүбүздөгү жылдын          1-мартына чейин (СКнин 332 беренеси)

 

Жыл сайын, үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан кечикпестен (КРӨ нүн 2015-жылдын 16- ноябрынын  № 771 токтому)
Жеке жактардын 4-топтогу объектилери боюнча мүлк салыгынын  маалыматтык эсеби  (FORM STI- 090) Жыл сайын, үстүбүздөгү жылдын         1-апрелине чейин  (СКнин 332 беренеси) Жыл сайын, үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан кечикпестен (КРӨ нүн 2015-жылдын 16-ноябрынын  №  771 токтому)
 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Жер салыгы

Айыл чарба багытындагы жер салыгы боюнча эсептик маалымат

(FORM STI- 076)

Жыл сайын, үстүбүздөгү  жылдын 1-февралынан  кийнки күндөн кечиктирбестен (СКнин 342-беренеси) Айыл чарба жерлери боюнча:

1) ушул жылдын 25-апрелинен кийинки  күндөн кечиктирбестен- 20 пайыз өлчөмүндөгү салык;

2)   ушул жылдын 25-августунан кийинки  күндөн кечиктирбестен-25 пайыз өлчөмүндөгү салык;

3)   ушул жылдын 25-ноябрынан кийинки  күндөн кечиктибестен- 55 пайыз өлчөмүндөгү  салык (СКнин 342-беренеси)

Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы боюнча эсептик маалымат               (FORM STI- 077)

 

 

Жыл сайын, үстүбүздөгү  жылдын 1-февралынан  кийнки күнүнөн кечикпестен (СКнин 342-беренеси)

 

 

Айыл чарба багытындагы эмес жерлер боюнча,

квартал сайын,  өтүп жаткан кварталдын биринчи айынын 20сынан кийнки күнүнөн кечикпестен жыл ичинде  тең үлүш менен

(СКнин 342-беренеси)

 

 
 

 

 

Х

 

 

 

Х

Үй жанындагы, короо жай жана багбанчылык жер участоктору боюнча –  жыл сайын, үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан  кийнки күндөн кечиктирбестен (СКнин 342-беренеси)

 

 

 
 

13.

 

Бирдиктүү салык

Чакан ишкердик субъектисинин бирдиктүү салык  боюнча отчету

(FORM STI- 091)

Квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки  айдын 15нен  кийинки күндөн кечиктирбестен

(СКнин 365-беренеси)

Квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 15нен кийнки күндөн кечиктирбестен

(СКнин 365-беренеси)

 
 

14.

Салыктык контракттын негизиндеги салыктар  

Салыктардын чектелген суммаларын төлөө боюнча контракт (FORM STI- 057)

Салык органы Ыйгарым укуктуу салык органынын макулдугу боюнча  салык төлөөчү менен чечим кабыл алган күндөн кийинки күндөн тартып 15 жумушчу күндүн ичинде контракт түзөт (СКнин 369-беренеси) Контракт боюнча салыктык милдеттенмелерди аткаруу,  контракттык  шартта  белгиленген өлчөмдөрдө ар бир айдын 15нен кийинки күнүнө чейин  жүргүзүлөт. (СКнин 371-беренеси)

КР Мамлекеттик салык кызматы

Жооп калтыруу

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Өзгөртүү )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Өзгөртүү )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Өзгөртүү )

Connecting to %s